LoginΔιδάκτορες-Υποψήφιοι διδάκτορες

Στο Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής εντάσσονται οι υποψήφιοι διδάκτορες στα γνωστικά πεδία:

  • Διδακτικής των Μαθηματικών (υπεύθυνος πεδίου Kαθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης) και
  • Tεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (υπεύθυνη πεδίου Καθηγήτρια Αγγελική Δημητρακοπούλου).

Η εγγραφή των υποψηφίων διδακτόρων στο τμήμα ξεκίνησε το 1998 και η διαδικασία επιλογής και φοίτησης ακολουθεί τον εσωτερικό κανονισμό του τμήματος.

Επιπρόσθετα η ομάδα των υποψηφίων διδακτόρων οργανώνει διημερίδες ανά τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε τρεις μήνες περίπου, 4 φορές το χρόνο). Στις διημερίδες αυτές που κρατούν δύο ως τρεις μέρες και πραγματοποιούνται στη Ρόδο, γίνεται παρουσίαση εργασιών από τους υποψήφιους διδάκτορες ή άλλους ερευνητές.

Κάθε υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται στην εκπόνηση ενός αριθμού εργασιών που καλύπτουν ορισμένες γνωστικές περιοχές (ενδεικτικά: Τεχνολογίες στην εκπαίδευση, Διδακτική Μαθηματικών, Εκπαιδευτικό Σύστημα και Διδασκαλία, Μεθοδολογία έρευνας, Θεωρίες μάθησης, Γνωστική Ψυχολογία).

Επίσης κατά τη διάρκεια των συναντήσεων γίνεται συζήτηση των εποπτών καθηγητών με τους υποψήφιους διδάκτορες αναφορικά με την πρόοδο των σπουδών.

Δείτε επίσης τον κανονισμό και τις οδηγίες σύνταξης διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών του τμήματος.

Διδάκτορες

Bachar Abbas του Mohsen

arabcin[_at_]net.sy

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην Συριακή εκπαίδευση: Πρόταση στρατηγικού σχεδίου εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Ημερομηνία Υποστήριξης: 17.06.2005

.

Ιωαννίδου Ειρήνη

ioan[_at_]rhodes.aegean.gr

Η επίδραση συνεργατικών δραστηριοτήτων με χρήση ασύρματου τεχνολογικού περιβάλλοντος στη μάθηση εννοιών χώρου: η περίπτωση δραστηριοτήτων χρήσης χαρτών από παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ημερομηνία Υποστήριξης: 05.10.2007

.

Καπέλου Αικατερίνη

kapelou[_at_]rhodes.aegean.gr

Διδακτική των αριθμητικών εννοιών για παιδιά 5-6 ετών: Ανάδειξη των πολλαπλασιαστικών δομών.

Ημερομηνία Υποστήριξης: 14.09.2004

.

Κρητικός Γεώργιος

gkritikos[_at_]rhodes.aegean.gr

Αναλογικός αναστοχασμός και ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες μοντελοποίησης στη Φυσική.

Ημερομηνία Υποστήριξης: 11.09.2013

.

Μπράτιτσης Θαρρενός

bratitsis[_at_]rhodes.aegean.gr

Ανάπτυξη προσαρμοστικών υποστηρικτικών εργαλείων, ασύγχρονων συζητήσεων, μέσω ανάλυσης αλληλεπιδράσεων μεταξύ συμμετεχόντων, για τεχνολογικά υποστηριζόμενη εκπαίδευση.

Ημερομηνία Υποστήριξης: 06.10.2007

.

Νούλης Ιωάννης του Γεωργίου

inoulis[_at_]rhodes.aegean.gr

Η διερεύνηση της πολλαπλασιαστικής σκέψης παιδιών με διάγνωση συνδρόμου Asperger.

Ημερομηνία Υποστήριξης: 1.10.2014

.

Ορφανός Σταύρος του Γεωργίου

orfanos[_at_]rhodes.aegean.gr

Η σημασία των ετερογενών συλλογισμών στη μάθηση και τη διδασκαλία σχέσεων και πράξεων με κλάσματα.

Ημερομηνία Υποστήριξης: 23.05.2003

.

Ορφανός Στυλιανός του Λεόντιου

stelios[_at_]rhodes.aegean.gr

Δραστηριότητες μοντελοποίησης για τη διδασκαλία της Φυσικής, με αξιοποίηση τεχνολογικών περιβαλλόντων μάθησης.

Ημερομηνία Υποστήριξης: 10.03.2004

.

Πέτρου – Μπακίρη Αργυρoύλα του Γεωργίου

petrou[_at_]rhodes.aegean.gr

Ρόλοι και στρατηγικές εκπαιδευτικών κατά την εκπαιδευτική αξιοποίηση συνεργατικών τεχνολογικών περιβαλλόντων μάθησης σε συνθήκες πραγματικής τάξης.

Ημερομηνία Υποστήριξης: 13.07.2005

.

Σταθοπούλου ή Βασιλονικολού Χαρίκλεια του Παναγιώτη

stath[_at_]rhodes.aegean.gr

Σύνδεση πολιτισμικού πλαισίου με τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών: Εθνογραφική μελέτη μιας σχολικής τάξης τσιγγανοπαίδων και της κοινότητας προέλευσης τους.

Ημερομηνία Υποστήριξης: 09.04.2003

.

Σκουμπουρδή Χρυσάνθη του Μιχαήλ

kara[_at_]rhodes.aegean.gr

Μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων για την εισαγωγή της έννοιας της πιθανότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Ημερομηνία Υποστήριξης: 09.04.2003

.

Φεσάκης Γεώργιος του Νικολάου

gfesakis[_at_]rhodes.aegean.gr

Εκπαιδευτική αξιοποίηση υπολογιστικών περιβαλλόντων μοντελοποίησης και ειδικότερα των Σχεσιακών Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.

Ημερομηνία Υποστήριξης: 06.10.2003

.

Χαβιάρης Πέτρος του Σάββα

chaviaris[_at_]rhodes.aegean.gr

Τύποι κοινωνικομαθηματικής αλληλεπίδρασης στη σχολική τάξη των μαθηματικών: Η παρατήρηση μαγνητοσκοπημένης συνεργασίας και το παιχνίδι ρόλων ως περιβάλλοντα αναστοχασμού.

Ημερομηνία Υποστήριξης: 06.04.2006

.

Χλαπάνης Γεώργιος-Ερρίκος του Σπυρίδωνα

hlapanis[_at_]rhodes.aegean.gr

Δημιουργία Κοινοτήτων Μάθησης με αξιοποίηση των Τεχνολογιών των Επικοινωνιών: Μελέτη Περίπτωσης Υλοποίησης Επιμορφωτικού Προγράμματος Εκπαιδευτικών για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.

Ημερομηνία Υποστήριξης: 02.03.2006

Yποψήφιοι διδάκτορες

Βεντούρης Ακρίτας

akritas[_at_]in.gr

Θεωρητικές και Ιστορικές Συνιστώσες της Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών στις Θετικές Επιστήμες.

Ημερομηνία Εγγραφής: 16.06.2006

.

Κοκκαλίδης Σταύρος

skokkal[_at_]rhodes.aegean.gr

Συσχέτιση της σχολικής αποτυχίας με τη μαθηματική επίδοση και τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών: Μελέτη της περίπτωσης της Δωδεκανήσου.

Ημερομηνία Εγγραφής: 10.04.2003

.

Λόξα Ιωάννα

loxa[_at_]rhodes.aegean.gr

Στάσεις απέναντι στα μαθηματικά ατόμων με δυσλεξία: η επίδραση των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση συμπεριφορών.

Ημερομηνία Εγγραφής: 11.03.1998

.

Μιτσούλλης Χρήστος

mitsoullis[_at_]rhodes.aegean.gr

Καταγραφή, μελέτη και παραγωγή διδακτικού υλικού για υποστήριξη μαθηματικών δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση.

Ημερομηνία Εγγραφής: 14.01.1998

.

Μπουσουλέγγα Αφροδίτη

afrobous[_at_]rhodes.aegean.gr

Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με υποστήριξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Ημερομηνία Εγγραφής: 25.04.2001

.

Μώκος Ευάγγελος

Evanmokos[_at_]hotmail.com

Σχεδιασμός εφαρμογών επίλυσης μαθηματικού Προβλήματος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Ημερομηνία Εγγραφής: 16.06.2006

.

Σταθοπούλου Σοφία

sosta[_at_]yahoo.gr

Η μαθηματική σκέψη.

Ημερομηνία Εγγραφής: 15.09.2004

.

Τζωρτζακάκης Γεώργιος

tzortzak[_at_]rhodes.aegean.gr

Αναπαραστάσεις μαθητών γυμνασίων για το Internet και επιπτώσεις στη μαθησιακή διαδικασία.

Ημερομηνία Εγγραφής: 06.05.1998

.

Loxa Ioanna

Share

Pages