LoginΔιδασκαλία

ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΩΝ (ΔΙΘ.Ε.ΝΕ.Τ.)

Το εργαστήριο ανήκει στον τομέα διδακτικής θετικών επιστημών και τα μέλη του παραδίδουν τα μαθήματα του τομέα. Στον Τομέα Σπουδών Δι.Θ.Ε.Νε.Τ. οι φοιτητές υποχρεούνται να συλλέξουν 21 διδακτικές μονάδες (Δ.Μ.), που αντιστοιχούν σε 26 πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.)

 • 15 διδακτικές μονάδες (Δ.Μ.) που αντιστοιχούν σε 20 πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.) επιλέγοντας 5 μαθήματα από τα προσφερόμενα, στη διάρκεια των σπουδών τους, στον κατάλογο των Υποχρεωτικών
 • 6 διδακτικές μονάδες (Δ.Μ.) που αντιστοιχούν σε 6 πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.), επιλέγοντας 2 μαθήματα από τα προσφερόμενα, στη διάρκεια των σπουδών τους, στον κατάλογο των Υποχρεωτικών Επιλογής

Παράλληλα ο Τομέας Σπουδών προσφέρει μαθήματα Έρευνας, από τα οποία οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν, ανάλογα με τον προγραμματισμό τους, από 1 έως 2 (3 Δ.Μ. έως 6 Δ.Μ., που αντιστοιχούν σε 4 έως 8 E.C.T.S) μαθήματα. Οι τίτλοι και το περιεχόμενο των μαθημάτων Έρευνας θα ορίζονται στην αρχή κάθε διδακτικού έτους.
Τέλος, ο Τομέας Σπουδών ΔΙ.Θ.Ε.Νε.Τ. έχει την ευθύνη των Πρακτικών Ασκήσεων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Β’ φάσης που αφορούν στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τις Νέες Τεχνολογίες (σύνολο 9 Δ.Μ.).

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Διδακτική Μαθηματικών

2. Μαθηματικά στην Πρώτη Σχολική Ηλικία

3. Εσαγωγή στις Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών

4. Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση Εκπαιδευτικού Υλικού για τις Θετικές Επιστήμες

5. Ανάπτυξη Εφαρμογών και Προϊόντων των Τ.Π.Ε. για τα Μαθηματικά και τη Διδασκαλία τους

6. Εφαρμοσμένη Διδακτική των Νέων Τεχνολογιών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Συγκρότηση Εννοιολογικών Αναπαραστάσεων στις Φυσικές Επιστήμες

2. Χρήση Βασικών Εφαρμογών των ΗΥ Ι

3. Διδακτική των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.)

4. Ειδικά θέματα Διδακτικής Μαθηματικών

5. Διδακτική Στατιστικής και Πιθανοτήτων

6. Διδακτική της Θεωρίας Συνόλων

7. Χρήση Βασικών Εφαρμογών των ΗΥ ΙΙ

8. Ευέλικτη και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

9. Διδακτικές Δραστηριότητες με Γεωμετρικές Έννοιες

10. Επικοινωνία στη Μαθηματική Εκπαίδευση

11. Σχεδιαμός και Ανάπτυξη Δικτυακών Εφαρμογών και Υπηρεσιών των ΤΠΕ για την Εκπαίδευση

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. Άτυπα Μαθηματικά

2. Μάθηση και Νέες Τεχνολογίες

3. Η Προσέγγιση των Γεωμετρικών Σχημάτων στην Πρώτη Σχολική Ηλικία με Χρήση Διδακτικού Υλικού

4. Ο Ρόλος της Αφήγησης στην Κατανόηση Βασικών Εννοιών της Φυσικής

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Τίτλος: Διδακτική Μαθηματικών

Κωδικός: ΥΕ002

Περιεχόμενο:

Στο μάθημα αυτό γίνεται μια εισαγωγή στις έννοιες και τις μεθόδους της Διδακτικής των Μαθηματικών. Αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά της νοητικής εξέλιξης και επιχειρείται ένας συσχετισμός της δομής των συλλογισμών με τις μαθηματικές θεωρίες. Η μαθηματική αναφορά του μαθήματος εστιάζεται στη Θεωρία Αριθμών, τη Λογική και τη Συνδυαστική.

Τίτλος: Μαθηματικά στην Πρώτη Σχολική Ηλικία

Κωδικός: ΥΕ001

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στη Διδακτική των Μαθηματικών (Παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις για τη μάθηση και διδασκαλία των σχολικών Μαθηματικών),  Η μαθηματική σκέψη των παιδιών της πρώτης σχολικής ηλικίας (Οι πρώτες αριθμητικές έννοιες, Πρόσθεση και αφαίρεση, Το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης, Πολλαπλασιασμός και διαίρεση, Γεωμετρία, Μέτρηση).

Τίτλος: Εισαγωγή στις Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών

Κωδικός: ΥΕ003

Περιεχόμενο:

Αποσκοπεί στο να γνωρίσουν οι φοιτητές α) ιστορικά στοιχεία της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών λογισμικών από το 1950 έως σήμερα, β) την επίδραση των βασικών θεωριών μάθησης στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη διαφορετικών ειδών εκπαιδευτικών λογισμικών, γ) τις διαφορετικές κατηγορίες και τα είδη των εκπαιδευτικών λογισμικών, καθώς και τις εκπαιδευτικές χρήσεις της επικοινωνίας από απόσταση μέσω διαδικτύου.
Ειδικότερα το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται στις επόμενες ενότητες:

 • Διεπιστημονική θεμελίωση του πεδίου των εκπαιδευτικών εφαρμογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
  • Οι ΣΠΕ στην εκπαίδευση από τεχνολογική, ψυχολογική και παιδαγωγική άποψη.
  • Προγραμματισμένη διδασκαλία – διδακτικής μηχανές
  • ΤΠΕ και θεωρήσεις μάθησης
 • Ιστορική προσέγγιση της εκπαιδευτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ
 • Είδη  και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού και υλικού
 • Εφαρμογές των ΣΠΕ στην εκπαίδευση – ένταξη
  • Σχεδιασμός ενσωμάτωσης και αξιοποίησης ΤΠΕ
  • Διδακτική διαχείριση
 • Προβληματική της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
  • Μοντέλα ενσωμάτωσης
  • Διεθνής πρακτική
 • Ελληνική πραγματικότητα
 • ΤΠΕ και προσχολική εκπαίδευση
 • Από το αν πρέπει στην αναζήτηση των καλών πρακτικών
  • Εξάπλωση των ΤΠΕ στην ζωή των παιδιών και νηπίων
 • Ειδικές εκπαιδευτικές εφαρμογές για προσχολική
 • Διεθνή πρότυπα για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές
  • ISTE
  • NAEYC
  • NETS
 • Μελλοντικές τάσεις

Τίτλος: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση Εκπαιδευτικού Υλικού για τις Θετικές Επιστήμες

Κωδικός: ΥΕ004

Περιεχόμενο:

Περιλαμβάνει μελέτη των διαφόρων κατηγοριών εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται στη διδασκαλία των θετικών επιστημών με έμφαση στις αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξής τους. Ειδική αναφορά γίνεται επίσης στη διαχείριση του υλικού αυτού στη διδακτική πρακτική καθώς και στην αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητάς του για διάφορες ηλικίες μαθητών. Οι φοιτητές/τριες στα πλαίσια του μαθήματος καλούνται να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν κάποιο δικό τους εκπαιδευτικό υλικό είτε να προτείνουν τη διδακτική αξιοποίηση κάποιου ήδη υπάρχοντος υλικού, δικαιολογώντας την επιλογή του και προσαρμόζοντάς το στους σκοπούς και στόχους της προτεινόμενης χρήσης του.

Τίτλος: Ανάπτυξη Εφαρμογών και Προϊόντων των Τ.Π.Ε. για τα Μαθηματικά και τη Διδασκαλία τους

Κωδικός: ΥΕ005

Περιεχόμενο:

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές/τριες ασχολούνται με τα βασικά στοιχεία των πολυμεσικών εφαρμογών (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο κλπ) καθώς και με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών. Επιπλέον, στο μάθημα γίνεται εξοικείωση με την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο καθώς και τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου στην μάθηση. Επικουρικά οι φοιτητές/τριες έρχονται σε επαφή με γνωστές εφαρμογές με έμφαση στα μαθηματικά και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Τέλος, στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται μια πρώτη γνωριμία με το σώμα των ερευνητικών εργασιών που αφορούν την εκπαιδευτική αξιοποίηση των πολυμεσικών εφαρμογών στην εκπαίδευση. Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστούν ικανοί οι φοιτητές/τριες: να σχεδιάζουν και να υλοποιούν απλές εφαρμογές, να αξιολογούν έτοιμες εφαρμογές ΤΠΕ και να ενσωματώνουν στην διδασκαλία ΤΠΕ για την καλύτερη επίτευξη των εκπαιδευτικών σκοπών.

Τίτλος: Εφαρμοσμένη Διδακτική των Νέων Τεχνολογιών

Κωδικός: ΠΡ210

Περιεχόμενο:

Το μάθημα εντάσσεται στη Β’ Φάση («Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ειδικών Διδακτικών») του προγράμματος πρακτικής άσκησης του τμήματος. Σκοπός του είναι η σύνθεση των γνώσεων και των ικανοτήτων που ανέπτυξαν οι φοιτητές κατα τη διάρκεια των σπουδών τους σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε ένα ενιαίο, λειτουργικό σύστημα και η δοκιμή τους στην πράξη. Ειδικότερα, οι φοιτητές/τριες σχεδιάζουν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με την χρήση ΤΠΕ και τις εφαρμόζουν σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Παιδικούς σταθμούς κλπ όπου παρέχονται αυθεντικές συνθήκες εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η ανάπτυξη της ικανότητας σχεδιασμού και διαχείρισης μαθησιακών δραστηριοτήτων με ΤΠΕ στις πραγματικές συνθήκες εφαρμογής τους έτσι ώστε να είναι ενδιαφέρουσες και ευχάριστες για τα παιδιά και να συνάδουν ταυτόχρονα με τις αρχές της σύγχρονης διδακτικής.
Στόχοι του μαθήματος περιλαμβάνουν:

 • την εφαρμογή των αρχών του μαθησιακού σχεδιασμού με ΤΠΕ για την παραγωγή μαθησιακών δραστηριότητων διαφόρων μορφών σύμφωνα με τις επιταγές της διδακτικής των αντικειμένων και το επίσημο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει κάθε φορά
 • την ανάπτυξη ικανότητας εφαρμογής και διαχείρισης των μαθησιακών σχεδίων σε πραγματικές συνθήκες
 • κριτική αναθεώρηση της υλοποίησης μαθησιακών δραστηριοτήτων για την αξιολόγηση, επέκταση και βελτίωση αυτών
 • ανάπτυξη ικανότητας αξιολόγησης του μαθησιακού περιβάλλοντος και αποτελέσματος

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τίτλος: Συγκρότηση Εννοιολογικών Αναπαραστάσεων στις Φυσικές Επιστήμες

Κωδικός: ΥΕΕ002

Περιεχόμενο:

Κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τις έννοιες «έννοια» και «αναπαράσταση» καθώς και τις διαδικασίες ανάπτυξής τους.  Επίσης, εξετάζεται η δυνατότητα ανάπτυξης του επιστημονικού εγγραμματισμού στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευση.

Τίτλος: Χρήση Βασικών Εφαρμογών των Η/Υ Ι

Κωδικός: ΥΕ011

Περιεχόμενο:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη δομή και λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων καθώς και με βασικές εφαρμογές γενικής χρήσης (λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, λογισμικό υπολογιστικών φύλλων και λογισμικό διαχείρισης μηνυμάτων και αρχείων μέσω Διαδικτύου) ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιούν τόσο στο πλαίσιο παρακολούθησης των υπόλοιπων μαθημάτων όσο και για προσωπική τους χρήση. Το μάθημα αυτό συνίσταται σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες (που δεν έχουν αποκτήσει ήδη τις γνώσεις αυτές), για το πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους.
Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι: Δομή και Λειτουργία Υπολογιστικών Συστημάτων. Χρήση Λειτουργικού Συστήματος & Διαχείριση Αρχείων. Επεξεργασία Κειμένου. Επεξεργασία Υπολογιστικών Φύλλων. Διαδίκτυο & Βασικές Υπηρεσίες. Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας.

Τίτλος: Διδακτική των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.)

Κωδικός: ΥΕΕ009

Περιεχόμενο:

Σκοπός του μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση των φοιτητών για το πεδίο της εφαρμογής των ΤΠΕ μέσω του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της αξιολόγησης κατάλληλων δραστηριοτήτων σχετικών με το πρόγραμμα σπουδών που αξιοποιούν τους υπολογιστές και το διαθέσιμο εκπαιδευτικό λογισμικό. Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι: Φάσεις και Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. ΤΠΕ & Προσχολική Εκπαίδευση. Οι ΤΠΕ στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης & του Νηπιαγωγείου. Εκπαιδευτικό Λογισμικό & Προσχολική Εκπαίδευση. Επίδειξη, σχεδιασμός και ανάπτυξη δραστηριοτήτων (α) με λογισμικό κλειστού τύπου, (β) με λογισμικό ζωγραφικής, (γ) με λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης, (δ) με λογισμικό επίλυσης προβλήματος – προγραμματιστικά περιβάλλοντα, (ε) με λογισμικό γενικής χρήσης, (στ) με Web 2.0 εργαλεία, (ζ) εκπαιδευτικής ρομποτικής. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Τίτλος: Ειδικά Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών

Κωδικός: ΥΕΕ012

Περιεχόμενο:

Παρουσιάζονται οι βασικές ερευνητικές κατευθύνσεις της διδακτικής των μαθηματικών και τα σημαντικότερα αποτελέσματα. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναλαμβάνουν την εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών που συσχετίζουν τις γενικές κατευθύνσεις με την προσχολική ηλικία και τις ευέλικτες μορφές εκπαίδευσης.

Τίτλος: Διδακτική Στατιστικής και Πιθανοτήτων

Κωδικός: ΥΕΕ001

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή σε βασικές έννοιες Στατιστικής και Πιθανοτήτων: Κατανομές συχνότητας, Αθροιστικές κατανομές, Μέτρα θέσης, Μέτρα διασποράς, Κανονική κατανομή, Η έννοια της πιθανότητας. Η σκέψη των παιδιών της πρώτης σχολικής ηλικία σε στοχαστικές έννοιες: Μοντέλα ανάπτυξης της πιθανολογικής σκέψης και σχεδιασμός μαθησιακών δραστηριοτήτων.

Τίτλος: Διδακτική της Θεωρίας Συνόλων

Κωδικός: ΥΕΕ014

Περιεχόμενο:

Στο μάθημα αυτό γίνεται παρουσίαση των βασικών εννοιών και μεθόδων της Θεωρίας Συνόλων και αναδεικνύεται η σημασία τους στην ανάπτυξη της λογικομαθηματικής σκέψης του παιδιού. Αναλύεται η παρουσία και λειτουργία τους με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στα σχολικά εγχειρίδια και στις διδακτικές δραστηριότητες του Νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Παρουσιάζονται διδακτικές εφαρμογές και εντοπίζονται λάθη καικαταχρήσεις που εμποδίζουν τη λογικομαθηματική συγκρότηση. Παράλληλα με την παρουσίαση των λειτουργιών του Συνόλου παρουσιάζονται σε αντιδιαστολήκαι τα χαρακτηριστικά των συλλογών αντικειμένων.

Τίτλος: Χρήση Βασικών Εφαρμογών των Η/Υ ΙΙ

Κωδικός: ΥΕΕ008

Περιεχόμενο:

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστούν ικανοί οι φοιτητές να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές γενικής χρήσης (εργαλεία παρουσίασης εργασιών (Powerpoint), βάσεις δεδομένων, εργαλεία επεξεργασίας εικόνας/video και εργαλεία αξιοποίησης του Διαδικτύου) τόσο στο πλαίσιο παρακολούθησης των υπόλοιπων μαθημάτων όσο και για προσωπική τους χρήση. Το μάθημα αυτό συνίσταται σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες (που δεν έχουν αποκτήσει ήδη τις γνώσεις αυτές), για το πρώτο έτος των σπουδών τους.
Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι: Διαχείριση & Αναζήτηση Πληροφοριών. Μαθαίνω να σερφάρω δημιουργικά και με ασφάλεια. Παρουσιάσεις. Βάσεις δεδομένων. Επεξεργασία Εικόνας & Video.

Τίτλος: Ευέλικτη και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Κωδικός: ΥΕΕ017

Περιεχόμενο:

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των εννοιών της ευέλικτης μάθησης, της ανοικτής εκπαίδευσης, της μικτής μάθησης και της εκπαίδευσης από απόσταση καθώς και η δυνατότητα υλοποίησής και υποστήριξης των συγκεκριμένων μορφών μάθησης και εκπαίδευσης με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών.
Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι: Ευέλικτη Μάθηση. Ανοικτή και Παραδοσιακή Εκπαίδευση & η σχέση τους με την Εκπαίδευση από Απόσταση και την Ευέλικτη Μάθηση. Εκπαίδευση από Απόσταση (ΕαΑ): Χαρακτηριστικά, Αρθρωτό Σύστημα, Τηλεκπαίδευση. Ο ρόλος του Εκπαιδευτή στην ΕαΑ. Το Εκπαιδευτικό Υλικό στην ΕαΑ. Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού. Εκπαίδευση από Απόσταση μέσω Διαδικτύου & Συστήματα Διαχείρισης Μαθημάτων. Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα. Συνεργατική Μάθηση και συνεργατικά περιβάλλοντα.

Τίτλος: Διδακτικές Δραστηριότητες με Γεωμετρικές Έννοιες

Κωδικός: ΥΕΕ013

Περιεχόμενο:

Παρουσιάζονται και αναλύονται διδακτικές δραστηριότητες που αναφέρονται σε βασικές γεωμετρικές έννοιες σχετικές με την αντίληψη του χώρου, τη μέτρησή του, την κατασκευή επιπέδων και στερεών σχημάτων. Γίνεται αναλυτική παρουσίαση και συζήτηση των εφαρμογών των διδακτικών δραστηριοτήτων στη σχολική τάξη.

Τίτλος: Επικοινωνία στη Μαθηματική Εκπαίδευση

Κωδικός: ΥΕΕ015

Περιεχόμενο:

Παρουσιάζονται επικοινωνιακά μοντέλα που περιγράφουν τη μαθηματική εκπαίδευση και που μπορούν να αποκαλύπτουν ποιοτικά ελλείμματα και να οδηγούν σε σημαντικά βελτιωτικά αποτελέσματα. Αναλύονται οι επικοινωνιακές θεωρίες των Shannon και Wiener και συσχετίζονται με τις διαδικασίες των μαθηματικών.

Τίτλος: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτυακών Εφαρμογών και Υπηρεσιών των ΤΠΕ για την Εκπαίδευση

Κωδικός: ΥΕΕ016

Περιεχόμενο:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με εκπαιδευτικές εφαρμογές του διαδικτύου και την ενσωμάτωση τους στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό.Στις εφαρμογές περιλαμβάνονται απλές υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω ΗΥ όπως: forum, chat, audio-videoconference κλπ , εφαρμογές web 2.0 όπως wiki, blogs, youtube κ.α. ολοκληρωμένα συστήματα Learning Managment Systems π.χ. e-class, moodle κ.λ.π καθώς και εικονικοί κόσμοι 3D και online παιχνίδια πολλών χρηστών σε πραγματικό χρόνο.
Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις υπηρεσίες του διαδικτύου, γνωρίζουν και δοκιμάζουν εκπαιδευτικές εφαρμογές και σχέδια, αναπτύσσουν μαθησιακό περιεχόμενο γνωρίζοντας και βασικά πρότυπα π.χ. SCORM και τέλος ασχολούνται με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τίτλος: Άτυπα Μαθηματικά

Κωδικός: ΕΡΕΕ012

Περιεχόμενο:

Μελέτη και παρουσίαση σχετικής βιβλιογραφίας, σχεδιασμός ερευνητικών ερωτημάτων, πραγματοποίηση μιας ερευνητικής εργασία.

Τίτλος: Μάθηση και Νέες Τεχνολογίες

Κωδικός: ΕΡΕΕ007

Περιεχόμενο:

Στο μάθημα οι φοιτητές ενημερώνονται για θέματα εκπαιδευτικής έρευνας γενικά και ειδικότερα για την έρευνα που αφορά στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην μάθηση και την εκπαίδευση γενικότερα. Οι φοιτητές γνωρίζουν πώς εξειδικεύονται οι ερευνητικές μέθοδοι στο συγκεκριμένο πεδίο, αναστοχάζονται πάνω σε παραδείγματα δημοσιευμένων ερευνών, πληροφορούνται τα σύγχρονα ερωτήματα και ερευνητικές κατευθύνσεις και ζητήματα και ενημερώνονται για τα μέσα στα οποία δημοσιεύονται οι σχετικές έρευνες. Οι φοιτητές εφαρμόζουν την νέα γνώση με το σχεδιασμό και την υλοποίηση μια έρευνας μικρής κλίμακας για κάποιο θέμα σχετικό με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Τίτλος: Η Προσέγγιση των Γεωμετρικών Σχημάτων στην Πρώτη Σχολική Ηλικία με Χρήση Διδακτικού Υλικού

Κωδικός: ΕΡΕΕ011

Περιεχόμενο:

Μέσα από τη μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας αναδύεται το ερευνητικό ερώτημα που θα μας απασχολήσει. Σχεδιάζεται η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και πραγματοποιείται η έρευνα.

Τίτλος: Ο Ρόλος της Αφήγησης στην Κατανόηση Βασικών Εννοιών της Φυσικής

Κωδικός: ΕΡΕΕ005

Περιεχόμενο:

Γενικά περί εκπαιδευτικής έρευνας. Σχεδιασμός της έρευνας. Δημιουργία αφηγηματικού πλαισίου. Παρουσίαση από τους φοιτητές/τριες των ιστοριών. Τελικές παρουσιάσεις της έρευνας.

Share

Pages